Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

1. Každý účastník startuje na vlastní riziko a náklady.


2. Soutěž se koná za běžného silničního provozu, každý soutěžící je povinen dodržovat platné vyhlášky o pravidlech silničního provozu. Podáním přihlášky se soutěžící zavazuje nahradit škody způsobené třetím osobám nebo pořadateli. Každý řidič odpovídá za technický stav svého vozidla.


3. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoliv zranění, k nimž dojde během soutěže ve voze nebo mimo něj, ať už z důvodů přecenění vlastních sil, nesprávného odhadu situace, zásahu třetích osob či přírodních sil nebo z jakýchkoliv jiných příčin.


4. Soutěžící je tak povinen zachovávat veškeré bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů.


Startovné


kategorie Family a Hobby

-      při přihlášení do 5.4.2024: 550,- Kč/posádka – nutno zaslat pořadateli na účet: 222787101/0600; VS koncové čtyřčíslí RZ vozu (např.1E2 3456, potom VS = 3456) a zpráva pro příjemce - příjmení řidiče.


-      od 6.4.2023 do startu 20.4.2024 a na místě přejímky: 600,-Kč/posádka


Při odhlášení do 6. 4. 2024 se již zaslaný poplatek vrací zpět. Při odhlášení po tomto datu, a v případě neúčasti, se poplatek nevrací a bude věnován ve prospěch zabezpečení celé soutěže.


kategorie Malý pohár: ve výši 600,- Kč/posádka uhradí soutěžící posádka nejpozději při přejímce.


Do startovného je zahrnuta snídaně (tradiční sladké pečivo, káva nebo čaj) a oběd (bez nápojů) pro celou posádku. V místě snídaně je možno přikoupit párek s pečivem, požadavek upřesněte v přihlášce.


 

Přijetí těchto právních závazků stvrzuje řidič a plnoletý navigátor svým podpisem, při prezentaci, za celou soutěžní posádku.


 

*Odesláním uvedených osobních údajů souhlasím s jejich využitím dle https://www.smidl.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ společnosti Šmídl Holdingová Společnost a.s.


Přihláška k závodu

RALLYE ŠMÍDL 2024

20. dubna 2024

Důležité informace